top of page
Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Vrienden voor het leven

Geen politieke aardverschuiving in Sint Anthonis na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Met drie partijen die meedoen is er ook niet zoveel te kiezen i het Oost Brabantse dorp en bovendien lijkt een groot deel van de achterban vast gebakken aan hun partij. Toch was het heel leuk om bij de uitslagenavond te zijn. Deze keer niet als journalist, maar als host van de avond.

Campagnelied

Een rol die z'n oorsprong kent in een campagnelied van de politieke fractie Sint Anthonis Nu, SAN, vier jaar geleden. Als verslaggever was ik toen op zoek naar een creatieve invulling om op de landelijke radio aandacht te besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het liedje van SAN was een hit op internet en een mooie aanleiding om enkele weken onder te duiken in het dorp. De enige afspraak die ik had was met de nestor in de gemeente raad, Theo Wijnhove. Daarna volgde een zoektocht langs de lokale patat-tent, de voetbalclub, het dorpshuis, winkels, café's, debatavonden, een cultureel café, maar ook gewoon op straat om te horen wat er speelde in het dorp. Sint Anthonis is relatief klein dus binnen de kortste keren wist nagenoeg het hele dorp dat ik op zoek was naar verhalen. En die kwamen er, 9 afleveringen lang.

Bloemen

Het hoogtepunt was natuurlijk de uitslagenavond. Daar gebeurde iets wat ik nog nooit had meegemaakt en waar ik me uitermate ongemakkelijk bij voelde. Voordat burgemeester Marleen Sijbers de uitkomst van de verkiezingen begon voor te lezen werd ik op het podium gehaald. Daar stond ik ineens, als onafhankelijke journalist met een VARA verleden met een bos bloemen en een kadootje van de gemeente.

De jaren daarna heb ik nog regelmatig contact gehouden met Mario, één van de varkensboeren uit het dorp, een hele aardige kerel. Vaak ging het over varkens, luchtwassers en andere zaken die er speelde in het dorp.

Ferry Mingelen

Tot ik een paar weken geleden benaderd werd door de griffier van de gemeente. Ze waren me nog niet vergeten en of ik het leuk vond om de uitslagenavond te komen presenteren. Toen bleek dat de avond voorafgaand aan de verkiezingen de griffier nota bene Ferry Mingelen had weten te strikken voor het slotdebat tussen de drie partijen, vond ik het helemaal een eer. Ik heb meteen Mario weer gebeld om te horen wat de hete hangijzers waren en hoe het de afgelopen periode gegaan was. Behoudens enkele wethouders die om gezondheidsredenen vervangen waren en één raadslid dat zich had afgesplitst van de fractie van SAN, was het allemaal rustig verlopen in het dorp.

Dus daar stond ik vier jaar later, met heel veel bekende gezichten om me heen opnieuw in de hal van het gemeentehuis. Het werd een leuke avond waarbij het CDA, met 7, één zeteltje afsnoepte van SAN dat op 6 uitkwam en de VVD er gewoon 2 hield. Geen schokkend nieuws, maar wel een avond waardoor het voelt dat Sint Anthonis en ik vrienden voor het leven zijn.

bottom of page